Η ρινοπλαστική βελτιώνει τα χαρακτηριστικά της μύτης συμπεριλαμβανομένου του σχήματος, του μήκους, του ακρορινίου, των ρωθώνων αλλά και αντιμετωπίζει τα προβλήματα της παρεκτόπισης του διαφράγματος που παρεμποδίζει τη λειτουργία της εισπνοής αέρα από τη μύτη.

Η ρινοπλαστική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η μύτη σας είναι δυσανάλογα μεγάλη ή παρεκτοπίζεται με την ομιλία και το χαμόγελο. Η ιδανική μύτη είναι ανάλογη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.

Η επέμβαση διενεργείται υπό γενική αναισθησία ή τοπική αναισθησία με ελαφρά νάρκωση και ίσως χρειαστεί παραμονή εντός της κλινικής για ένα βράδυ μετεγχειρητικά.

Η ανάρρωση εξαρτάται από την έκταση της ρινοπλαστική και άλλες συνοδές επεμβάσεις. Ελαφριές δραστηριότητες αναλαμβάνονται από την επόμενη ημέρα και εντός 1-2 εβδομάδων επανέρχεστε στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Η εμφάνιση της μύτης σας βελτιώνεται σταδιακά μέχρι τις 4-6 εβδομάδες και καταλαμβάνει το τελικό της σχήμα μετά από 6-12 μήνες.

Η κατάλληλη περιποίηση του δέρματος και η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη. Παρόλο που τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμα, οι χόνδροι και τα μαλακά μόρια της μύτης μπορεί να αλλάξουν μέγεθος και σχήμα με την πάροδο του χρόνου.